عدالت

0
161

هر کسی در کار خود استاد بود / حرف مفت از هر کسی بر باد بود
قوت معنا درون هر سخن / بازتاب قدرت بنیاد بود
چون سخن گفتی به حکمت گو سخن / سستی هر گفته از فریاد بود
از عدالت ملک و دولت پایدار / هر سقوطی ریشه اش بیداد بود
رشد هر ملت به همت های آن / ضعف هر قومی ز استمداد بود
عزت انسان ز عدل و داد بود / ذلت عالم ز استبداد بود
لحظه ها در انتظارش مانده اند / اشتیاق ما به آن رخداد بود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید