رهبر با جلال ماست علی

0
141

نقطه ی اتصال ماست علی / أسوه ی بی مثال ماست علی
اوست تفسیر عالم امکان / منتهای کمال ماست علی
کعبه با او شرف گرفت به جان / چهره ی با خصال ماست علی
هر وجودی از اوست پاینده / نور چشم و جمال ماست علی
هر کجا، هر زمان، به ارض و سما / در دل و در خیال ما است علی
چون خدا با علی است بی تردید / رهبر با جلال ماست علی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید