آرمان در آرمان

0
90

کم کمک آغاز سال است و هزاران آرزو / هر کسی آماده شد از بهر حفظ آبرو
یک طرف استاد و دانشجو ز سوی دیگری / آرزوهایی برای فتح های پیش رو
آنکه استاد است، صدها آرزو دارد به دل / آنکه دانشجو، هزاران آرزو دارد از او
آرمان در آرمان گشته است دانشگاه ما / خیرها در آرمان های فراوانش بجو
مرجعیت آرمانی بس بزرگ و با هدف / نعمتی از رهبر و شد برتر از هر آرزو
علم دینی معرفت افزوده بر تحلیل ما / فهم و درک ما از آن شد آشکار از گفتگو
علم روز و علم دینی در کنار یک دگر / زندگی کردند با خیر و خوشی از روبرو
درس ها گاهی عمیق و گاه سطحی می شوند / آبکی گویی که آب افتاده ز آن ها در سبو
سرعتی اندر پژوهش هاست گویی سبقتی / هر کسی با دیگری دارد برای جستجو
الغرض دیگر نباشد مشکلی گر باز شد / بین استادان و دانشجو فضای گفتگو

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید