همکاری انجمن سواد رسانه ای ایران در ایجاد رشته های تخصصی

0
61

دکتر عاملي در ديدار با اعضاي هيئت مديره انجمن سواد رسانه اي ايران عنوان کرد:همکاري انجمن سواد رسانه اي ايران در ايجاد رشته هاي تخصصي جلسه ديدار دکتر سعيدرضا عاملي ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اعضاي هيئت مديره انجمن سواد رسانه اي ايران ديروز يکشنبه در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد. به گزارش برنا، در ابتداي اين جلسه اعضاي هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران ضمن ارائه گزارش فعاليتهاي گذشته اين تشکل، به ارائه چشم‌انداز پيش رو پرداختند. رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران: شواري عالي انقلاب فرهنگي سرپرستي جريان سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي را عهده دار شود دکتر حسن بشير رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي ايران و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ابتداي اين نشست خاطرنشان کرد: با توجه به اهميت سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي در کشور، انتظار مي‌رود شواري عالي انقلاب فرهنگي به نوعي سرپرستي تحقق اين جريان در سطح کشور را عهده‌دار شود تا شاهد نيل به هدف مشترک يعني بسط و توسعه نهضت سواد رسانه‌اي باشيم. وي برنامه‌ريزي براي گفتمان سازي، اجتماعي کردن موضوع سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي، اسلامي‌ سازي و بومي سازي سواد رسانه‌اي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: از اين روزنه مي‌توانيم بسياري از مشکلات آموزشي در کشور را مرتفع کنيم. جدي گرفته‌نشدن، مشکل امروز سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي است دکتر بشير تصريح کرد: جدي گرفته‌نشدن، مشکل امروز حوزه سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي در کشور است و اميد است با توجه به اهميت استراتژيک موضوع رسانه و فضاي مجازي، اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. مديرعامل انجمن سواد رسانه اي ايران: انجمن سواد رسانه اي ايران مي تواند ياري‌گر شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد دکتر سيدمرتضي موسويان ـ مديرعامل انجمن سواد رسانه اي ايران در اين جلسه اظهار کرد: انجمن سواد رسانه اي ايران با حکم وزير کشور فعاليت خود را بيش از دو سال و نيم است که آغاز کرده و تا امروز 16 دفتر نمايندگي در استانهاي کشور را فعال کرده است و در افق پيش رو در تمام استان‌هاي کشور نمايندگي فعال خواهد داشت. وي افزود: انجمن سواد رسانه اي ايران مي تواند بازوي ياري‌گر مناسبي براي نهادهايي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و به عنوان يک سازمان مردم نهاد، نيازمند حمايت دستگاه‌ها در زمينه پيشبرد اهداف مشترک است. دکتر عاملي: سواد رسانه اي مفهوم جامعي براي وضعيت جديد ارتباطي و اطلاعاتي نيست به گزارش مرکز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه اين جلسه دکتر عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تبريک و گراميداشت ميلاد امام هادي(ع) و عيد غديرخم گفت: مهمترين ظرفيت اين انجمن حضور اعضاي آن است که در اين زمينه تلاش جدي و تخصص لازم را دارند. وي ادامه داد: مفهوم سواد رسانه اي که توسط يونسکو توسعه يافت و ذيل آن سواد اطلاعاتي و مجازي مطرح شد امروزه با چنان گستره اي همراه شده است که فراتر از مفهوم صرف سواد رسانه اي است. وي افزود: مباحثي چون خدمات هوشمند ، اينترنت اشيا و يا نانو-بايو ديوايس ها (Nano-Bio Devices) که در آن تمامي پديده هاي هستي در مقياس نانو متصل به ديوايس مي شوند و امکان ارتباطات شبکه اي جديدي را خلق مي کنند. مفهوم سواد رسانه اي، نيازمند بازنگري جدي است دکتر عاملي گفت: در واقع سواد رسانه اي پوشش دهنده سواد مرتبط با فضاي دوم زندگي که مجموعه اي از پديده هاي مرتبط با حکمراني، کسب و کار، خدمات پزشکي از راه دور و البته خدمات رسانه اي را شامل مي شود نيست و سواد رسانه اي به هيچ وجه مفهوم جامعي براي وضعيت جديد ارتباطي و اطلاعاتي نيست و شايد بهتر بود انجمن به سواد سواد مجازي و اطلاعاتي يا سواد مجازي و رسانه اي حرکت مي کرد. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت افزود: سواد رسانه اي مفهومي با سابقه حدوداً 60 ساله است که هم اکنون نيازمند بازنگري جدي است. “سواد” يک مفهوم اجتماعي است که متناسب با شرايط اجتماعي تغيير مي کندوي ادامه داد: “سواد” يک مفهوم اجتماعي است که متناسب با شرايط اجتماعي تغيير پيدا مي کند چنانکه قبل از گوتنبرگ سواد به توانائي استفاده از حافظه و خطاطي و خوش نويسي اطلاق مي شد و هرکسي را که مي توانست خوش نويسي کند با سواد مي دانستند و بعد از انقلاب گوتنبرگ، سواي مفهوم خواندن و نوشتن و پيوند خوردن به نوشتارهاي صنعتي را بوجود آورد. با توسعه فضاي مجازي، سواد توانمندسازي زندگي مؤثر و مفيد در فضاي دوم و اول است استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصريح کرد: امروزه با توسعه فضاي مجازي و دو فضايي شدن زندگي بشري، سواد به مفهوم توانائي و کار و زندگي مؤثر و مفيد در فضاي دوم و فضاي اول بصورت همزمان است. وي افزود: امروز مفهوم سواد مجازي سه قلمرويي شده است و شامل سواد عمومي مجازي، سواد اختصاصي مجازي که مرتبط با زيست بوم و سواد مجازي فرهنگي زندگي است و البته سواد تخصصي که به موازات همه تخصص هاي علمي جديد سواد مجازي جديد بوجود آمده است. دستور جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 35 سال گذشته، بيشتر در قالب طرح بوده است دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي دوره 35 ساله اي را پشت سر گذاشته است که بيشتر دستور جلسات آن در قالب طرح بوده و در آن نقش آفريني مستقيم ذي نفعان کم رنگ بوده است. وي با اشاره به جلسه ديدار با مديران و صاحبنظران رسانه ها عنوان کرد: در آن جلسه تشکيل کميسيون معين رسانه اي با مشارکت متوليان رسانه طرح شد که با توجه به ظرفيت غيردولتي و مردم نهاد بودن انجمن سوادرسانه اي مي توان از ظرفيت اين انجمن نيز در تشکيل آن کميسيون استفاده کرد. انجمن در تدوين اسناد مرتبط با سواد رسانه هاي اجتماعي به شورا کمک کند دکتر عاملي خاطرنشان کرد: در زمينه تدوين اسناد سياستي مرتبط با حوزه سواد رسانه هاي اجتماعي نيز انجمن ميتواند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي کمک کند. وي افزود: در تدوين اين اسناد بايستي 5 لايه سواد شامل سواد اطلاعاتي، سواد دانشي، سواد معرفتي، سواد حقوقي و سواد تحليلي مورد توجه قرار گيرند. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به قابليتها و چالش هاي فضاي مجازي و ارتباط آن با عرصه زندگي اجتماعي خاطرنشان کرد: همه مواردي که در فضاي واقعي ماهيت جرم دارد در فضاي مجازي نيز داراي همان ماهيت جرم هستند منتهي روش و چگونگي آن تغيير مي کند. ضرورت مقررات گذاري هاي جديد براي فضاي رسانه هاي اجتماعي و ارتباطات شبکه اي وي تصريح کرد: به عنوان مثال دزدي که در فضاي مجازي از مسير هک کردن و نفوذ در سيستم هاي رايانه اي اتفاق مي افتد؛ دسترسي به حساب مالي يک فرد يا نهاد را فراهم مي کند و در نتيجه مقررات گذاري هاي جديد براي فضاي رسانه هاي اجتماعي و ارتباطات شبکه اي يک ضرورت جدي است. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: ما اکنون وارد جامعه شبکه اي شده ايم که اعضاي آن در سطوح مختلف به صورت همزمان تأثير و تأثر دارند اما در اين زمينه مقررات گذاري نشده است. دکتر عاملي با اشاره به تفاهم نامه اي که ميان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي امضا شده است خاطر نشان کرد: در زمينه ايجاد رشته هاي جديد دانشگاهي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور نقش محوري دارند و شوراي عالي فضاي مجازي در اين زمينه نقش همکار را ايفا مي کند. وي افزود: همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني ظرفيت همکاري در ارائه رشتههاي جديد دانشگاهي را دارند. وي افزود: انجمن سواد رسانه اي مي تواند در زمينه زندگي شبکه اي همکاري کند و با توجه به مسائلي چون توسعه پايدار و سلامت اجتماعي مي توان نگاه اسلامي را در تشکيل جامعه اسلامي تعميم داد. انجمن سواد رسانه اي مي تواند در رشته هاي تخصصي همکاري هاي بسزايي را انجام دهد دکتر عاملي ادامه داد: انجمن سواد رسانه اي مي تواند در زمينه رشته هاي تخصصي نيز همکاري هاي بسزايي را انجام دهد چنانکه در حوزه پزشکي در حدود 24 تله (Tele) به وجود آمده و نيازمند بررسي تخصصي در زمينه ترويج سواد اطلاعاتي است. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به مسئوليت محوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه علم و فناوري و فرهنگ خاطرنشان کرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي 3 سند مرجع، 85 سند سياستي و حدود 2269 مصوبه دارد که سه سند مرجع نقشه جامع علمي کشور، سند مهندسي فرهنگي کشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش هرکدام داراي برنامه اقدام هاي متعددي هستند. سند مهندسي فرهنگي حدود 304 برنامه اقدام دارد وي افزود: سند مهندسي فرهنگي حدود 304 برنامه اقدام دارد که با توجه به برگزاري اولين جلسات ستاد راهبري مهندسي فرهنگي کشور مباحث مربوط به رسانه را مي توان در برخي جلسات اين ستاد پيگيري کرد. گفتني است در اين ديدار دکتر حسن بشير ـ رييس هيات مديره انجمن سواد رسانه‌اي، دکتر سيدمرتضي موسويان ـ مديرعامل انجمن سواد رسانه‌اي، دکتر حميدرضا کمالي ـ نايب رييس انجمن سواد رسانه‌اي، دکتر اميدعلي مسعودي ـ عضو هيات مديره و سخنگوي انجمن سواد رسانه‌اي، دکتر معصومه نصيري ـ عضو هيات مديره و خزانه‌دار انجمن سواد رسانه‌اي و دکتر محمدصادق افراسيابي مديرعامل سابق انجمن سواد رسانه‌اي حضور داشتند.

منبع خبر : www.akharinkhabar.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید