مرگ بر سامانه ها

0
40

مرگ بر سامانه ها، فریاد از سامانه ها
هر کسی زندانی سامانه‌ ای در خانه ها
روز اول خام بنمودند هر دانش پژوه
کاخ ها گفتند می سازیم بر ویرانه ها
در عجب هستم پس از عمری تلاش مستمر
گم شدیم اندر فضای بیخود رایانه ها
در میان درس ها هر لحظه باید چک نمود
رفت و آمدهای ناگه، عذرها یا چانه ها
هر چه تبریک است می گفتیم با خود در عیان
در نهان اما همی بودیم چون بیگانه ها
فکر می کردیم در دنیای واقع زنده ایم
مرده ای بودیم، در تاریخ ها، افسانه ها
با کرونا زندگی وارونه شد در ذهن ما
در عمل حیران شدیم از کار این دردانه ها
عاقلی بودیم در رفتار و در کردار خویش
عاقبت گشتیم از ویروس چون دیوانه ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید