خلاصه کتاب: ارتباطات جهانی در حال گذار

0
176

خلاصه کتاب: ارتباطات جهانی در حال گذار

جهان رسانش،رسانش جهاني

نويسنده: پرفسور حميد مولانا

تلخيص :  كريم خان‌محمدي

_‌ سه حوزه محم تحقيقاتي در ارتباطات بين‌الملل :

الف_ تلويزيون

ب  _ رسانش

ج   _ جديدترين تكنولوژي و پديده در روابط بين‌الملل اينترنت

_ پژوهش‌هاي اوليه در زمينه جريان بين‌المللي اطلاعات بر رسانه‌هاي چاپي و خبرگزاري‌ها متمركز بود، اما بخاطر پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژيك، تلويزيون نقش جداگانه‌اي پيدا كرد. جريان بين‌المللي تلويزيوني از دو جنبه تاريخي قابل بررسي است.

اول: برسي پيشرفت تحقيقات علمي و بررسي‌هاي موجود در اين زمينه:

اولين پژوهش در اين زمينه اثر تجربي نوردنسترنك و وريس در سال 1972 مي‌باشد. آنها دو روند مسلط بر برنامه‌ريزي تلويزيوني جهاني را شناسايي كردند:

الف_ جريان يكسو نه از سوي صادر كنندگان بزرگ به ساير جهان

ب _ سلطه برنامه‌هاي تفنني

دوم: دومين نگرش تاريخي، برخورد با توليد و توضيع خبرها در درون يك كشور است.

در فاصله سالهاي 1976 تا 1983 پژوهش‌ها در ارتباط با بررسي اهميت خبرهاي تلويزيوني و ساير برنامه‌هاي تلويزيوني به عمل آمده است. پژوهش‌ها موضوعاتي چون برنامه‌ريزي تلويزيوني در جهان سوم، الگوهاي فراخوان در ميان بينندگان تلويزيون و درك مطلب را در بر مي‌گيرند.

_  محتوي و موضوعات پژوهش در تحليل وسيله در رويدادهاي بين‌المللي تنها در نظري و هنجاري بودن خلاصه نمي‌شود بلكه مسئله كاركردي بودن نيز مطرح است.

_ برخي از تحقيقات، مساله شرايط ساختاري خبرهاي تلويزيوني را مخاطب قرار داده است، اما برخي نيز با بررسي الگوي پوشش تلويزيوني مسائل خاص بين‌المللي، كل مسائل خبر و پوشش خبري را مورد بررسي قرار داده است.

_  آدامز رويدادهاي بين‌المللي را برحسب جامعيت در برابر سطحي بودن، ايالات متحده در برابر برتري جهان، چپ در برابر راست، هاب‌گرايي در برابر پانگلوگرايي ( مدل ليبرال در برابر چپ جديد ) بررسي كرده است.

_ لارسون با بررسي پوشش رويدادهاي بين‌المللي در شبكه‌هاي خبري شب آمريكا نتيجه مي‌گيرد: بخش‌هاي بسياري از جهان تا جايي كه به بينندگان شبكه‌هاي تلوزيوني خبري آمريكا مربوط مي‌شود، كمتر در صحنه قرار گرفته‌اند.

_ بنا به تحقيق دالگون، سه انگيزه بي‌نظمي اجتماعي، توسعه ناقص و بدويت باعث پوشش جهان سوم، توسعه شبكه تلوزيوني آمريكا است.

نتايج :

­ براساس انگاره‌سازي‌هاي متراكمي كه گزارش‌هاي شبكه‌هاي خبري تلوزيوني ايجاد مي‌كند، بي‌نظمي و بي‌ناساماني در جهان سوم، ابدي جلوه مي‌كند.

­ اين خشونت در جهان سوم غير منطقي است.

­ غرب طرفدار منطق است: غلبه عليه بر سحر و جادو، هدف ب فعاليت، انسان بر طبيعت

­ فساد در جهان سوم از يك كيفيت سيستماتيك برخوردار است.

­ تصوير بدويت در جهان سوم و نتيجه بدويت ناهنجاري يا بربريت است.

­ ارائه حقيقت صدري از يك حقيقت محض.

_ دالگون: گرچه گرايش خبرهاي تلوزيوني به روندهاي اقتصادي سياسي عرصه بين‌المللي در مقايسه عرصه بومي كمتر است. اما نحوه نگرش حاكم بر اين خبرها در ارائه واقعيات اجتماعي و سياسي، ميان كشورها از يك ديدگاه برتري طلبانه حكايت مي‌كند.

                             آمريكا (33 درصد) انگليس(30 درصد) فرانسه(10 درصد) / درصد خشونت 

ذيل قابل توجه است     

                              آمريكا(46 درصد) انگليس(14 درصد) ايتاليا(12 درصد) /  سكس

_  90 درصد برنامه‌هاي خشونت‌آميز و جنايي، كه از كانال A بي‌بي‌سي @ پخش شده از منابع آمريكايي بوده است.

_  نزديك به يك سوم برنامه‌هاي خشونت‌آميز تلويزيون ژاپن از آمريكا وارد شده ولي نسبت به ده سال پيش اين محتواها 2 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

_  نتايج پژوهش‌ها براي بسياري از رهبران ملي، اين انگيزه را بوجود آورده است كه روندهاي قبلي تصميم‌گيري در مورد برنامه‌ريزي تلويزيوني را با جديت مورد بازبيني قرار دهند.

كارگزاران جريان تلويزيوني

_  دولت و انيستيتوهاي ملي نخستين كارگزاران توليد، توزيع و مبادله برنامه‌هاي تلويزيوني هستند.

_  سازمان‌هاي منفردي كه به مرور زمان شكل مي‌گيرند، سازمان‌هايي كه قبلا بطور غير مرتبط در زمينه برنامه‌هاي سرگرم كننده و اطلاع رساني به كار مشغول بودند، اكنون از طريق اقدامات مشترك و سودآور متحد شده‌اند.

_  كمپاني‌هايي نظير آي . بي‌ . ام، دسترن يونيون، اي‌تي‌وتي كه در ارتباط با صنعت اطلاع‌رساني بوده‌اند7 اكنون تلوزيون مدار بسته و پخش ماهواره‌اي را به مجموعه خدماتي خود افزوده‌اند.

_  درباره نقش تلويزيون بر بينندگان سه گروه از نظريه‌پردازان قابل مقوله‌بندي است.

الف : نقش تلويزيون فشرده و فراگير است

ب : فقدان داده‌هاي تجربي، مانع بررسي نقش تلويزيون مي‌شود. پژوهش در اين زمينه ضرورت دارد.

ج : گروه سوم مي‌گويند، سياست‌هاي ارتباطي ملي به محدوديت‌هاي مضر جريان آزاد مي‌انجامد، اگرچه اكنون يك عدم توازن وجود دارد ولي به مرور زمان با اعمال محدوديت‌هاي كمتر اين روند به توازن منجر خواهد شد.

_  در مورد تاثير تلوزيون نتايج پژوهش‌ها متفاوت بوده و يك سردرگمي ايجاد كرده است و ضرورت پژوهش‌هاي كاملتر را مي‌طلبد.

_  مشكلات ارتباط تلويزيوني در حوزه آسيا _ اقيانوس آرام به دو دليل پيچيده است:

1 . فقدان شبكه‌هاي ارتباطي زميني كه بتواند كل يا بخشي از منطقه را پوشش دهد

2 . نرخ بالاي تعرفه‌ها براي استفاده از ماهواره‌ها

جريان بين‌المللي برنامه‌هاي تلويزيوني

_  جريان تلويزيوني مولود دو جريان فيلم و رسانش است.

_  الگوهاي معرفي و توسعه تلويزيون در جهان به الگوهاي ايالات متحده آمريكا شبيه است. جايي كه زيرساخت‌ها و منابع رسانش و فيلم براي تغذيه تلويزيون از قبل وجود داشت.

_  مكزيك يك نقش كليدي به مشابه دروازه‌بان جريان تلويزيوني در آمريكاي لاتين دارد.

_  توليد در آمريكا        نمايش فيلم‌ها در جلسه ساليانه دو هفته‌اي درلوس‌آنجلس             جلب مشتري براي فلم‌هاي آمريكايي جهت خريد به آمريكاي لاتين     ارسال به مكزيك جهت دوبله شدن                  ارسال به ساير شبكهآهاي تلويزيوني أمريكاي لاتين.

_  لبنان و مصر از مراكز مهم تلويزيوني خاورميانه و ژاپن از مراكز مهم تلويزيوني در خاور دور است.

_  بخش اصلي پژوهش‌ها، پيرامون جريان تلويزيوني در آمريكا و اروپاي غربي است. در حاليكه پژوهش‌ها در قبال جريان‌هاي تلويزيوني در امريكاي لاتين اندكي افزايش يافته، هنوز مطالب مربوط به اروپاي غربي، خاورميانه، آفريقا و آسيا ( به جز چين و ژاپن ) به چشم نمي‌خورد.

_  تحقيق چاپمن در 1977، نتايج بدست آمده توسط نورد نسترنگ و وريس را كامل كرده است. چاپمن با بررسي 7 كانال تلويزيوني در سوئد، ايتاليا، فنلاند و انگليس نتبجه مي‌گيرد تغيير ناچيزي فراتر از آنچه نورد نسترنك در زمينه الگوهاي جريان تلويزيوني مطرح كرده‌اند به وجود آمده است.

_  نتيجه بررسي چاپمن: برنامه‌هاي خارجي در زمستان بيشتر از تابستان پخش مي‌شود. آمريكا تهيه‌كننده عمده برنامه‌هاي انگليس و ايتالياست. برنامه‌هاي وارداتي اساسا سرگرم كننده و تفريحي است، اما برنامه‌هاي داخلي متنوع است.

_  بررسي جانسون: درباره جريان‌هاي تلويزيوني سوئد طي سال 1977 ، ميانگين پخش داخلي 58 ساعت در هفته و برنامه‌هاي وارداتي 33 ساعت در هفته بوده است. در زمينه سكس و خشونت ملاحظات 

_  نقش و تاثير خشونت‌هاي تلويزيوني و تاثير تخيل‌هاي تلويزيوني بر بخش‌هاي مختلف بينندگان د     تلويزيوني، از عمده‌ترين بحث‌هاي انتقادي است. تحقيق جورج‌گرنبر (George  Gerbner)  در اين

زمينه مهم است. وي نتيجه مي‌گيرد تماشاگران با تصوير تحريف شده‌اي از جهان واقعي مواجه مي‌شوند، خشونت تلويزيوني به تاشاگران دركي القا مي‌كند كه جهان را خش‌تر و خطرناك‌تر از آنچه هست، تلقي كنند.

يافته‌هاي گرنبر در آمريكا

_  مردان بازيگر در پر بيننده‌ترين ساعت‌ها بيشتر از زنان هستند، مردان قوي ولي زنان منفعل و مطيع تصوير مي‌شوند.

_  پيران در برنامه‌هاي تلويزيوني كمتر حضور دارند.

_  واقعيت سياهپوستان آنچنان كه هستند نمايش داده نمي‌شوند.

_  بينندگان پروپاقرص تلويزيون، در برآورد آمريكائيان به عنوان صاحبان مشاغل شناخته شود( پزشك، وكيل، . . . ) مبالغه مي‌كنند.

_نورديك: زنان از بسياري جهات با اصول توليد و تدوين مخالف هستند، اگر به حساب آورده شود، تاثير مهم، حتي بر پهناي سخن پراكني خواهد داشت.

عوامل كند كننده و تسهيل كننده جريان

_  زيرساخت نارسا در كشورهاي آمريكاي لاتين در دريافت و تطبيق برنامه‌هاي خارجي مانع ايجاد مي‌كند از جمله اين موارد كمبود سرمايه لازم براي حمايت از ضرورت‌ها و خدمات لازم براي سيستم رسانش، كمبود تكنسين‌هاي مجرب، سناريست، هنرپيشه، مترجم، توليدكنندگان، فقدان ارتباطات متقابل افراد. عوامل مذكور باعث مي‌شود كه:

 الف: اكثر كشورهاي روبه توسعه ساعت‌هاي پخش خود را با برنامه‌هاي از پيش آماده شده آمريكايي پر مي‌كنند.

ب: به بهبود سيستم توليد و توزيع خودپردازند.

ج: اكثر رهبران به تحسين و توجيه تكنولوژي غربي بپردازند چون هدف توسعه و به خدمت گرفتن تكنولوژي مشخص نيست.

_  انقلاب اسلامي ايران نشانگر ارزيابي غلط شاه، تحت عنوان سيستم مدرن ارتباطي استكه با شبكه‌هاي سنتي ارتباطي و نظام‌هاي ارزشي و فرهنگي مردم ايران در تعارض قرار گرفت.

_  دولت‌ها نقش مهمي در جريان تلويزيوني ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال دولت كانادا تصريح نموده كه حداقل 60 درصد برنامه‌هاي تلويزيوني كانادايي باشد.

_  رقابت، انگيزه‌هاي تجاري، قوم مداري، موانع زباني، ميزان تشابه فرهنگي كشورهاي توليدكننده و واردكننده نيز بر جريان توليد برنامه‌هاي تلويزيوني تاثير مي‌گذارد.

فرضيات مشترك

 1. تلويزيون قدرتمند‌ترين رسانه است و برنامه‌هاي آن يقينا تاثيرگذارتر است.
 2. تاثير تلويزيون به ويژه بر زنان، كودكان و مردمان كشورهاي كمتر توسعه يافته قوي‌تر است.
 3. جريان نابرابر مضر است بايد اصلاح شود.
 4. جريان نابرابر يك جريان موقت است كه به مرور زمان به توازن مي‌رسد
 5. جريان آزاد برنامه‌ها مطلوب‌تر از تحميل مقررات و سياست‌هاي ملي ارتباطي است.
 6. سيستم جهاني كنوني جريان‌هاي تلويزيوني، توسط توليدكنندگان غربي( به‌ويژه آمريكا ) شكل گرفته و هدفش هفظ شرايط كنوني است.
 7. انتقال تكنولوژي اگر هدفمند باشد، سودمند است اما اين روند مي‌تواند توسط رسانه‌هاي بومي انجام گيرد.
 8. الگوي غربي و الگوي سوسياليستي، هيچ‌كدام براي تحقق نيازهاي كشورهاي روبه توسعه كافي نيست.

رسانش بين‌المللي راديويي

از هنگام اختراع راديو در دهه 1920، رسانش راديويي به يك بخش فزاينده جريان اطلاعات تبديل شد. اهميت اين رسانه در گزارش 1980 يونسكو منعكس شده است.

_ طي 25 سال ايستگاه‌هاي مخابره موج كوتاه 5 برابر افزايش يافته است.

_  فرستنده‌هاي موج كوتاه در سال 1950 ، 385 عدد و در 1979 به 1500 عدد و در سال 1983 قريب به 2200 عدد با قدرت بيشتر رسيد.

_ بنگاه‌هاي رسانش و پژوهش در زمينه مخاطبان كمتر توجه كرده‌اند. در زمينه مخاطبان اطلاعات كمي وجود دارد. بلحاظ سياسي اطلاع از حقايق مخاطبان به ويژه در صورت باز فرست منفي ناديده گرفته مي‌شود.

 _ به مساله رسانس در اكثر مناطق جهان سوم چه در حيطه رسانش بين منطقه‌اي و چه در حيطه جريان‌هاي جنوب به شمال توجه نشده است. پژوهش در اين زمينه‌ها ضروري است.

_  هدف رسانش بين‌المللي دست‌يابي به شنوندگان ساير كشورها است و اين ارتباط با عبور از مرزهاي ملي از طريق مجراهاي تكنولوژي صورت مي‌گيرد. اين روند با كشف ماهواره‌ ها به امكان فرستنده ‌هاي فوق بالا يعني @S H FA دست يافته‌اند.كه بسيار سريع، با كيفيت بوده و فرستادن پارازيت به روي آنها مشكل‌تر است.

_  با دو الگوي متمايز مي‌توان جريان بين‌المللي رسانش را مورد توجه قرار دارد، الگوي اول، جريان عمودي شرق به غرب و شمال به جنوب است. جريان جنوب _ شمال اصلا موثر نيست. الگوي دوم، رسانش دوراني است. در اين الگو علائم هدف‌دار كشف و به مقاصد ديگر هدايت مي‌شود. ( نامفهوم )

_  پراكندگي جغرافيايي فرستنده‌ها و گيرنده‌هاي سخن پراكني، از اهميت ويژه‌اي در الگوهاي جريان برخوردار است. ايالات متحده آمريكا، اروپاي غربي، كشورهاي سوسياليست و آمريكاي لاتين در سال 1981، به لحاظ جغرافيا بالاترين ميزان مجموعه‌هاي راديويي را به خود اختصاص داده‌اند. به لحاض ساعت‌هاي رسانش در طي هفته نيز ( به‌جز چين ) رده‌بندي فوق صادق بود.

__ كارگزاران و عوامل

سه كارگزار، در جريان بين‌المللي اطلاعات در عرصه رسانش راديويي وجود دارد:

الف. كارگزاران دولتي و خبرگزاري‌ها

ب . نهادهاي بين‌المللي

ج . سازمانهاي خصوصي

_ كارگزاران دولتي دو نقش ايفا مي‌كنند: 1. وضع مقررات و دروازه‌باني 2 . رسانش بين‌المللي در راستاي منافع ملي

_  نهاد‌هاي بين‌المللي علاوه بر نقش‌هاي مذكور تسهيلات رسانش را فعال مي‌كنند. نهاد‌هايي مانند سازمان ملل قطنامه‌هايي در باره جريان برسانش جهاني تصويب كرده‌اند.

_  سازمان‌هاي خصوصي، مشتمل بر سازمان‌هاي آموزشي، تجاري، سياسي غير رسمي و مذهبي است. كه طيف وسيعي از برنامه‌هاي مسيونري، آموزش زبان و تبليغات ايدئولوژيك، تا برنامه‌هاي تفريحي را دربرمي‌گيرد.

_  هدف رسانش، بر محتوا و جريان رسانش تاثير مي‌گذارد. مطلع كردن شنونده، تاثيرگذاري آكادميك، فرهنگي، اجتماعي و سياسي از اهداف عمده رسانش است. از رسانش راديويي به عنوان ابزار ديپلماسي عمومي و به مشابه عوامل جنگ رواني شود برده مي‌شود.

_  قدرت تكنيكي از جمله قدرت پارازيت فرستادن بر روي علائم ناخواسته ارسالي از جمله عواملي است كه بر رسانش تاثير مي‌گذارد.

_ توانايي چند زباني بودن به علاوه قدرت تكنيكي تنوع شنوندگان را افزايش مي‌دهد.

_ يكي از عوامل موثر بر دامنه و ماهيت توليد و توزيع رسانش قدرت مالي آژانس‌هاي رسانش است.

_  عوامل جغرافيايي به عوامل مالي و فني تاثير مي‌گذارد. مرافع طبيعي دوري مسافت بر هزينه حفظ و تامين تجهيزات تاثير مي‌گذارد.

_  روابط و مقررات دولت‌ها نيز بر رسانش راديويي تاثير مي‌گذارد.

_  رويدادهاي جهاني، بحران‌ها و زمان نيز از عوامل تاثيرگذار بر جريان رسانش به‌حساب مي‌آيد.

_  عوامل انساني و ايدئولوژيك توليد‌كنندگان بر محتواي رسانش تاثير مي‌گذارد.

_  گرچه در زمينه شنوندگان پژوهش كمي صورت گرفته با اين‌همه كارهايي نيز در اين زمينه انجام شده كه مي‌توان از آن به عنوان شاخص‌هاي تاثيرگذاري ياد كرد. اين شاخص‌ها عبارتند از:

فرستادن پارازيت، نامه‌هاي ارسالي به آژانس‌هاي رسانش

_  در حوزه رسانش منطقه‌اي، زيرساخت‌ها و تهسيلات فني در مركز پژوهش‌ها قرار گرفته و پژوهش در مورد مخاطبان عمدتا در مناطق اروپايي، آمريكاي شمالي، شوروي و قاصدي در خاورميانه صورت گرفته است.

_ رسانش مذهبي حوزه‌پژوهشي ديگري است كه مورد توجه قرار گرفته است. براون ( Browne)مي‌گويد: چهار ايستگاه راديويي مذهبي و ايتكان، @ F E B E A  ، @ H C G B A و ترانس‌ورد به لحاظ ميزان ساعت‌هاي پخش در ميان بيست ايستگاه بين‌المللي قرار دارند.

_  رسانش‌هاي مذهبي به لحاظ تنوع زبان پيش‌تاز هستند، رسانش‌هاي مسيحي توسط سازمان‌هاي مذهبي و رسانش‌هاي به مثابه بخشي از اقتدار ملي عمل مي‌كنند.

_  تحليل مخاطبان قلمرو پژوهشي ديگري در عرصه رسانش بين‌المللي است. در يك پژوهش كه پيرامون بازخورد صورت گرفت روش شناختي‌هاي مشترك ايستگاه‌هاي سخن‌پراكني بين‌المللي در سراسر جهان عبارتند از: مخاطب‌پژوهي، تحليل‌نامه‌هاي شنوندگان و خاطره‌هاي شنوندگان.

_  مقوله نهايي پژوهش در جريان راديويي، در برنامه‌ريزي و جريان بين‌المللي آن ريشه دارد.

رسانش مستقيم ماهواره‌اي

نوآوري‌هاي تكنولوژيك، هنجارهاي حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي گوناگون را دگرگون كرده است. اخير ا تكنولوژي نوين ارتباطي ( به شكل ماهواره‌هاي پخش مستقيم ) در بحث‌هاي مربوط به ارتباطات بين‌المللي جايگاه خود را باز كرده است. مسئله عمده مورد بحث كاربرد پخش مستقيم در سطح بين‌المللي بدون رضايت اوليه گيرندگان اين برنامه است.

_  مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1982 طي قطنامه‌اي از ضرورت توافق بين‌المللي در قبال اين مسئله حمايت كرد.

_  تكنيك رله مستقيم ماهواره‌اي برنامه‌هاي تلويزيوني، بدون عبور از استگاه‌هاي گيرنده زميني يكي از مسائل مورد بحث است.

_  ماهواره‌هاي رسانش، ابزارهاي ارزان‌تر و انعطاف‌پذيري را براي مبادله پيام‌ها در مساحت‌هاي طولاني ارائه مي‌كنند. ماهواره‌هاي پخش مستقيم به دليل مخاطره‌ها و منافع ذاتي خود به يك مناقشه داغ بين‌المللي دامن زده‌اند.

_  يكي از مسائلي كه مايه نگراني است، آينده كنترل فضاي كيهاني استو دو اصل متعارض اقتدار ملي و جريان آزاد اطلاعات در كانون اين بحث قرار دارد.

_  سيستم پخش ماهواره‌اي بر دو نوع است:

 1. دريافت از طريق A گيرنده‌هاي جمعي @ و پخش مجددآن.
 2. دريافت مستقيم تلويزيوني از طريق آنتن‌هاي كوچك، بدون كمك فرستنده زميني يا جمعي. 

نوع دوم به دليل عدم امكان كنترل و اعمال مقررات جنجال برانگيزمي‌باشد.

تعريف رسانش ماهواره‌اي:رسانش ماهواره‌اي نوعي از سرويس‌دهي ارتباط راديويي است كه درآن علائم مخابره شده از طريق ايستگاه‌هاي فضايي و مخابره مجدد آن، به منظور دريافت مستقيم عامه مردم صورت مي‌گيرد.دريافت مستقيم دو جنبه دارد:

الف. دريافت فردي يعني دريافت برنامه‌هاي پخش شونده از ايستگاه فضايي، توسط تاسيسات داخلي ساده و به‌ويژه كساني كه صاحب يك آنتن كوچك هستند.

ب. دريافت جمعي: دريافت برنامه‌ها توسط تجهيزات دريافت كه در برخي از موارد ممكن است پيچيده و داراي آنتني بزرگ‌تر از آنتن‌هاي مورد استفاده اشخاص باشد.

دريافت جمعي دو گونه است: دريافت جمعي مستقيم (بدون نياز به رله زميني) دريافت جمعي غير مستقيم ( برنامه مخابره‌ شده، به بوسيله تاسيسات زميني به شهرهاي ديگر رله مي‌شود كه از آنجا براي مردم پخش شود)

_  دريافت غير مستقيم مشكلاتي دارد: 1. مشكل اقتصادي: در آغاز هزينه ايستگاه‌هاي زميني  بالا بود. اكنون بر اثر پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي چنين براورد شده است كه نوع دوم براي بيننده ارزان‌تر است.

_  در آينده، هزينه پخش ماهواره‌اي از دو دهه گذشته كمتر خواهد شد.

_  با تحقيق سيستم فضايي شامل ( Shuttle )كاربرد ماهواره‌هاي سنگين‌تر كه بتوانند تكرار كننده‌هاي فضايي بيشتري حمل ‌كنند، امكان پذير خواهد شد. با توسعه شاتل امكان تعمير ماهواره در فضا فراهم مي‌شود. اكنون اگر ماهواره خراب شود هزينه تعمير ( ارسال انسان- تعمير با تكنولوژي) از راه اندازي مجدد گرانتر است.

_  در آينده امكان ايستگاه‌هاي متعدد فضايي در مدار پائيني به يكديگر متصل شده و سپس به مدار هم‌زمان متصل شود ممكن خواهد بود كه اين انقلاب هزينه سيستم فضايي را كاهش مي‌دهد و به كاهش هزينه آنتن‌هاي گيرنده از طريق كاهش حجم وسائل آن منجر مي‌شود.

_  ظرفيت باند: ظرفيت باند فركانسي حداكثر ميزان اطلاعاتي است كه يك باند مي‌تواند آن را مخابره كند. به عبارت ديگر ظرفيت باند فركانسي حداكثر ميزان برنامه‌هاي تلويزيوني است كه مي‌تواند از يك مدار ثابت مخابره و با كيفيتي مطلوب در يك منطقه مفروض، دريافت شود.

_  پوشش ناخواسته، سومين مسئله عمده فني است كه برنامه‌هاي مخابره شده در شعاعي ناخواسته پخش شده و موجب بروز مسائل حقوقي، اجتماعي، سياسي،. . . مي‌شود.

 مزاياي ماهواره‌ها در مقايسه با روش‌هاي سنتي

 1. قرار گرفتن در ارتفاع بالايي از زمين و پوشش وسيع‌تر
 2. انعطاف‌پذيري بيشتر نسبت به سيستم‌هاي زميني متكي بر زيرساختي ازكابل‌ها و سيم‌ها
 3. ظرفيت بالاي پيام، مي‌توان از ماهواره‌ها براي مخابره تعداد از انواع علائم الكترونيك سود جست.

_  بسياري از كشورها از اينكه اين تكنولوژي به دريلفت ناخواسته برنامه‌هاي خارجي منجر مي‌شد هراس دارند.برنامه‌هاي خارجي به دو صورت نمود مي‌كند: پوشش غير عمدي ، پوشش عمدي.

اولي در مزرها بيشتر متصور است.

_  شكل و محتواي برنامه‌ريزي تلويزيوني يكي از جنبه‌هاي اقتدار ملي است و در اكثر كشورها تحت كنترل دولت مي‌باشد.

_  يكي از نگراني‌هاي ابراز شده اين است كه بخش عمده اين جريان يك‌طرفه است. ماهواره‌ها جريان يك‌طرفه پخش راديويي و تلويزيوني را تشديد كرده است.

_  جريان آزاد اطلاعات، اقتدار ملي را به شدت كاهش داده و به يك تهاجم تبليغاتي تبديل مي‌شود. تا كنون راه مقابله كشورها براي مقابله با اين پيام‌هاي ناخواسته، فرستادن پارازيتبر روي اين پيام‌ها بوده كه بسيار پر هزينه است و كاملا كارايي ندارد.

_  ممنوعيت ديدن برنامه‌هاي غيرقانوني، تهيه تلويزيوني‌هايي كه برنامه‌هاي مستقيم، ماهواره‌اي را دريافت نكنند و يا حتي پيشنهاد سرنگون كردن ماهواره‌هاي متجاوز راه‌هاي مقابله ديگري است به دلايل روشن ماندگار نيست.

ماهواره‌هاي پخش مستقيم و تويعه ملي

_ تكنولوژي پخش مستقيم ماهواره‌اي براي كشورهايي كه داراي جمعيتي پراكنده، موقعيت جغرافيايي پراكنده (جزيره‌اي) مقرون به صرفه است. پس هزينه و زمان لازم براي احداث شبكه‌هاي تلويزيوني را كاهش مي‌دهد.

_ سيستم ارتباطي ماهواره‌اي به ويژه در كشورهايي كه مناطق و مردم آنها به دليل موانع زباني، فرهنگي و جغرافيايي از يكديگر دور افتاده‌اند، مي‌تواند تماميت ملي را تقويت نمايد.

_ اولين ماهواره پخش مستقيم ماهواره تكنولوژي مستقيم – اف (Ast – F) بود كه توسط آژانس فضايي و هوانوردي آمريكا NASA در ماه مه سال 1974 پرتاب شد.

_ ماهواره تكنولوژي كاربردي (Het) از سال 1975 تا 1964 به مدار 35 درجه شرقي منتقل شد تا براي هند ماهواره تجربي آموزشي تلويزيوني (سايت) باشد. هدف اوليه تجربه سايت اين بود كه در روند توسعه، از تلويزيون به مشابه يك ابزار تغيير اجتماعي و همبستگي ملي بهره‌برداري كند. برنامه‌هاي آموزشي، سهم بيشتري را در روستا‌هاي هند به خود اختصاص داده است.

_ ماهواره تكنولوژي ارتباطي دومين سيستم تجربي پخش مستقيم است كه در كانادا شكل گرفت اين ماهواره درباره بهره‌بري از ماهواره‌هاي پر قدرت ارتباطي، اطلاعات ارزش‌مندي را فراهم كرده است.

_ موسسه تلويزيون ماهواره‌اي در آمريكا كه يك شعبه موسسه ارتباطات ماهواره‌اي است، اجازه توليد يك ماهواره‌ را دريافت كرده كه اولين سرويس‌دهي پخش مستقيم ماهواره‌اي براي منزل‌ها است.

     _ تحولات ماهواره‌هاي پخش مستقيم بيانگر تغييرهايي در ماهيت مقوله ارتباطات بين‌المللي است كه از دهه 70 شروع شده است. بسياري از كشورها به پخش مستقيم ماهواره‌اي بي‌آنكه بر كاربرد آن كنترل وجود داشته باشد، تمايل نشان نداده‌اند. ارزش‌هاي سياسي كشورها مانند، تماميت فرهنگي و هويت ملي، بر ارزش‌هاي مصلحت‌گرايانه‌تر آمريكا ترجيح داده مي‌شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید