دانشگاه روابط‌عمومی باید تاسیس شود

0
253

Top of Form

Bottom of Form

دانشگاه روابط‌عمومی باید تاسیس شود

شارا: ۵ اسفند ۱۴۰۰

دکتر حسن بشیر، دبیر علمی هجدهمين كنفرانس بين‌المللي روابط‌عمومي ايران، در افتتاحیه این کنفرانس، ضمن تاکید بر پیشرفت‌های روز افزون روابط‌عمومی‌در زمینه‌های مختلف و تحولات آن در همه ابعاد، در جهان‌های واقعی و مجازی، پیگیری مسائل روز جهانی در رابطه با روابط‌عمومی، تقدیر از فعالیت‌ها و دست آوردهای روابط‌عمومیهای ایران و عدم تقلیل گرایی از فعالیت‌های مزبور را ضروری و لازم دانست.

 وی تاکید کرد مطرح کردن نقد و انتقاد در همه ی زمینه‌ها می‌تواند یکی از عوامل مؤثر پیشرفت باشد، اما نقد باید ضمن اینکه منصفانه باشد، باید همراه با راه حلها و ارائه پاسخ‌های علمی‌و عملیاتی باشد. چنانچه اینگونه نباشد نوعی از سیاه نمایی خواهد بود.

بشیر ضمن تاکید بر ضرورت توسعه «علوم روابط‌عمومی» همگام با کشورهای پیشرفته جهان، لزوم تأسیس «دانشگاه روابط‌عمومی» را مطرح و تاکید کردند که این حوزه ی علمی، کاربردی، تجربی، تبلیغاتی و خبری یکی از حوزه‌های مهمی‌است که می‌تواند تحولات اساسی درمشارکت مردمی‌و بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی را به وجود آورد که در این زمان به این مشارکت همه جانبه به شدت نیازمند هستیم.

دبیر کمیته علمی‌هیجدهمین کنفرانس روابط‌عمومی‌ایران اعلام کردند که امروزه واژه «سانسور» در جهان به یک «واژه متروک» تبدیل شده است، در حالیکه هنوز در جامعه ما و برخی از جوامع دیگر بکار گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد که فضای جدید متاورس و بطور کلی دنیای مجازی با حضور وسیع کنشگران و ارتباطگران توسط آحاد جامعه، شفافیت و سرعت خبری را به حدی رسانده است که دیگر مفهومی‌برای «سانسور» و «فیلترینگ» وجود ندارد.

بشیر اظهار امیدواری کرد که «مردمداری» روابط‌عمومی‌باید «شعار اصلی روابط‌عمومی‌ها» باشد که کنفرانس بین المللی روابط‌عمومی‌ایران در ۱۸ کنفرانس گذشته تلاش کرده است که این مفهوم را از ابعاد گوناگون در میان خانواده بزرگ روابط‌عمومی‌نهادینه کرده و جامعه را با مفهوم عملیاتی «مردم داری عمومی» آشناتر سازد.

/file:///C:/Users/starl/OneDrive/Desktop/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%20%D9%88%20%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87-4-12-1400/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید