کتاب «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» رونمایی می‌شود

0
338

با حضور:
🔸دکتر حسن بشیر (استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق ع)
🔸مهندس سیدمحمد بهشتی (عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری)
🔸دکتر رضا تسلیمی طهرانی (جامعه‌شناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)
🔸دکتر علیرضا حسن‌زاده (مردم‌شناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
🔸دکتر نگار داوری اردکانی (زبان‌شناس، عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی)
🔸دکتر سیداحمد محیط طباطبایی (رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران)
🔸دکتر حسین میرزایی (جامعه‌‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

🔹به دبیری: دکتر مصطفی اسدزاده (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

♦️یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰
🔹برخط: https://www.skyroom.online/ch/ricac/meeting

/https://www.skyroom.online/ch/ricac/meeting

رونمایی از مجموعه مقالات همایش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا

رونماییازمجموعهمقالاتهمایشپیامدهایاجتماعیوفرهنگیکرونا

کتاب «مجموعه مقالات همایش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» یکشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۰ رونمایی میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مجموعه مقالات همایش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» یکشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح رونمایی میشود.

در این برنامه، حسن بشیر (استاد ارتباطات دانشگاه امام صادقع)، سیدمحمد بهشتی (عضوشورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری)، نگار داوری اردکانی (زبانشناس، عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی)، سیداحمد محیط طباطبایی (رئیس کمیته ملی موزههای ایران)، حسین میرزایی (جامعهشناس، عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، رضا تسلیمی (جامعهشناس، عضوهیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و علیرضا حسنزاده (مردمشناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری)، سخنرانی خواهند کرد.

کتاب «مجموعه مقالات همایش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» دستاورد همایش بینالمللی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع فرهنگی خلاق و هنرهای سنتی است که بهمن ۱۳۹۹ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شده است.

این کتاب همزمان با دومین سالگرد شیوع کرونا در ایران، بهصورت مشترک از سوی این دو پژوهشگاه منتشرشده است.

کتاب «مجموعه مقالات همایش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» در پنج بخش شامل مقالات فارسی، فرانسوی، انگلیسی و ترکی استانبولی و نیز گزارشی از ۷۳ پیشنشست برگزارشده در این همایش است که در آن بیش از ۲۳۶ محقق داخلی و خارجی درباره ظهور این بیماری کرونا و همهگیری آن سخنرانی کردهاند. بررسی کرونا در ترکیه، افغانستان، آمریکا و فرانسه ازجمله این نشستها بوده است.

مقالات این کتاب بر پایه محورهای اصلی همایش نوشته شده و موضوعاتی چون تابآوری دربرابر کرونا، ابعاد هستیشناختی پاندمی، سیاستگذاریهای حمایتی در حوزه اقتصاد دردوره پاندمی، تاثیر پاندمی بر آموزش، گسترش فضای مجازی و کارکردهای نوین آن در عصرپاندمی، گردشگری و همهگیری و … بحث شده است.

این کتاب در بخشی با عنوان «پزشک فیلسوف، پزشکی در ایران باستان و مساله همهگیری» نیز به گفتمان پزشکی و مساله همهگیری پرداخته است. بخش پساگفتار یا موخره کتاب نیزبا مقاله «انسانشناسی در دوره کرونا»، نوشته سهیلا شهشهانی، استاد انسانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تدوین شده است.

این کتاب به شکلهای تازه فعالیت در دوره قرنطینه و همهگیری کرونا در عرصههایی چون هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع خلاق، گردشگری، میراث فرهنگی و… پرداخته و گزارشی از تلاشهای و تجربههای هنرمندان در ایجاد رابطه با جامعه و جهان و میانجیها وسازوکارهای متناسب با عصر همهگیری ارائه شده است.

کتاب «مجموعه مقالات همایش پیامدهایاجتماعی و فرهنگی کرونا» در ۱۰۴۶ صفحه به کوشش علیرضا حسنزاده و مصطفی اسدزاده بهصورت مشترک از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است.

کد خبر 5433216

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید